Organizacja roku szkolnego 2015-2016

KOMUNIKAT

dot. organizacji roku szkolnego 2015/2016

w   Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.10.2010 roku, kalendarzem roku szkolnego 2015/2016 wydanym przez Śląskiego Kuratora   Oświaty i komunikatem dyrektora CKE z dn. 27.04.2015r.

organizacja roku szkolnego przedstawia się następująco:

              1. 01.09.2015r. (wtorek) - rozpoczęcie roku szkolnego

              2. Zebranie Rodziców w dniu 15.09.2015r. (wtorek)

Godzina 16:00 – Gimnazjum

Godzina 17:15 – zebranie ogólne

Godzina 18:00 – przedszkole, kl. „0”

3. 14.10.2015r. - Dzień KEN

4. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2015 r. do 01.01.2016 r.

5. Ferie zimowe od 15.02.206 r. do 28.02 .2016 r.

6. Koniec I semestru - 17.01.2016 r.

7. Sprawdzian w klasie szóstej Szkoły Podstawowej 5 kwietnia 2016r. ( wtorek), godz. 9:00

dodatkowy termin sprawdzianu 2 czerwca 2016r. ( czwartek) , godz. 9:00

8. Wiosenna przerwa świąteczna od 24.03.2016r. do 29.03.2016r.

9. Egzamin gimnazjalny;

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016r. ( poniedziałek)

            z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 19 kwietnia 2016r ( wtorek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016r. ( środa)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

10. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 01 czerwca 2016r. ( środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) cześć matematyczno- przyrodnicza – 02czerwca 2016r ( czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki- godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 03 czerwca 2016r. (piątek)

na poziomie podstawowym- godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00

11. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

w szkole podstawowej: 2 listopada 2015r., 5 kwietnia 2016r.- sprawdzian, 2 maja 2016r., 27 maja 2016r., 1czerwca 2016r., 20 czerwca 2016 r.

w gimnazjum: 2 listopada 2015r., 2 maja2016r., 27 maja 2016r., 1 czerwca 2016r., 20 czerwca 2016r., 18-20 kwietnia 2016 r. – egzaminy gimnazjalne

12. Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

 

Termin spotkania

Tematyka spotkania

15 wrzesień 2015r.

Wtorek

godz: 16.00 – gimnazjum

godz: 17.15 – zebranie ogólne

godz: 18.00 – przedszkole,

kl. 0, szkoła podstawowa

  1. Zapoznanie rodziców z zadaniami szkoły, podstawową dokumentacją.
  2. Poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach oceniania, warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana oraz o warunkach, sposobie i kryteriach wystawiania ocen z zachowania zgodnie z WSO.
  3. Prawa i obowiązki ucznia (zeszyt zwolnień i usprawiedliwień, zmiana obuwia, zakaz używania komórek, bezpieczeństwo, dbałość o mienie własne i szkolne).
  4. Przedstawienie zasad korzystania z dziennika elektronicznego w gimnazjum.
  5. Uzgodnienie warunków współpracy wychowawców i rodziców (Klasowy plan wychowawczy).
  6. Wybór Rady Klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców zgodnie z zasadami Ustawy o systemie oświaty.
  7. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych.
  8. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego
  9. Sprawy różne.

22 październik 2015 r.

Czwartek 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy, konsultacje

 

20 listopad 2015 r.

Piątek 16.30

Wywiadówka

21 grudzień 2015 r.

Poniedziałek 16.30-17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych,

19 styczeń 2016 r.

wtorek

Wywiadówka

 

16 marzec 2014 r.

Środa 16.30 – 17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy

konsultacje

21 kwiecień 2016 r.

czwartek

Wywiadówka

30 maj 2016 r.

Poniedziałek 16.30 – 17.30

Dzień otwarty zgodnie z planem danej klasy

Konsultacje; pisemna informacja do rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych.

13. Wpłaty na konto Rady Rodziców: u rodziców z trójki klasowej.

14. 24.06.2016 r. – (piątek) – zakończenie roku szkolnego 2015/2016 r.

15. Wakacje od 25.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

 

 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

„Stowarzyszenie dla Boronowa” KRS 0000292559