Informacja dotycząca podręczników szkolnych

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej, tj. uczniów klas II, IV i uczniów klasy I gimnazjum. Proces aplikowania o udzielenie dotacji celowej rozpoczął się od dnia 15 marca. Tryb i terminy udzielania dotacji celowej na podręczniki zostały tak zaplanowane, aby zapewnić środki na zakup podręczników dla szkół na możliwie najwcześniejszym etapie i jednocześnie w taki sposób, aby uwzględnić zmiany w liczbie uczniów, w tym zmiany związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół.

Po przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach analizie na dzień 16 czerwca 2015 r. tylko 22 % jednostek z wszystkich uprawnionych złożyło wnioski o przyznanie dotacji.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego bardzo proszę Państwa o bieżący monitoring realizacji zadania, tak aby na rok szkolny 2015/2016 wszyscy uczniowie klas: I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych. Liczba uczniów klasy II i IV szkoły podstawowej jest znana odpowiednio wcześniej, w przypadku klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów, jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dotację opierając się na przewidywanej liczbie uczniów podanej przez dyrektorów szkół, uwzględniającej wyniki postępowania rekrutacyjnego na dzień składania informacji do jednostki samorządu terytorialnego.