Wyniki drugiej edycji zbiórki elektrośmieci w naszej szkole

Recykling

W dniach 11-14 maja br. w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, na terenie naszej szkoły już po raz drugi została zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponownie okazało się, że na uczniów, ich rodziców, a także pozostałych mieszkańców naszej gminy zawsze można liczyć. Dzięki ich ofiarności pod wiatą, która na co dzień służy jako „parking” dla uczniowskich rowerów, zostały zgromadzone sterty elektrośmieci.

Po dokładnym zważeniu naszych „zdobyczy” pracownicy firmy przekazującej zebrany sprzęt do recyklingu stwierdzili, że udało nam się zebrać 1953 kg elektroodpadów. Po podliczeniu punktów, które szkoła otrzymała po przeprowadzeniu dwóch edycji zbiórki, czeka nas wybór pomocy dydaktycznych z oferty katalogowej. W ten sposób niepotrzebny, zużyty sprzęt, przeszkadzający nam w domach, zyska „nowe życie” w postaci najbardziej potrzebnego szkolnego wyposażenia. Wraz z pozostałymi szkołami biorącymi udział w Programie stanęliśmy również w szranki do walki o tablicę multimedialną. Wyłonienie zwycięskich szkół nastąpi niebawem, bo już 15.06.2015r. Czekamy z niecierpliwością!

Serdecznie dziękuję całej społeczności naszej gminy za zaangażowanie w akcję. Pamiętajmy, że nawet najdrobniejszy przejaw dobrej woli w postaci przekazanego szkole zużytego sprzętu może zagwarantować nam atrakcyjne pomoce edukacyjne. Zachęcam do dalszego wspierania naszej inicjatywy!!!

koordynator Programu Beata Brzęczek