Informacja dla rodziców - kl. „0”

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców
dzieci 5-6 – letnich („0”)
zapisanych na rok szkolny 2014/2015
na zebranie organizacyjne
z dyrektorem szkoły i wychowawcami grup,
które odbędzie się 28 sierpnia (czwartek) o godz. 17:30
w sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej
w Zespole Placówek Oświatowych